Allevijf aanwezig, bravo !

1 - Helène heeft kort gepraat over haar bezoek aan Berlijn, en over de stad zelf.

2 - We hebben twee keer naar de video (huiswerk) gekeken, en alle zinnen besproken. Huis ontruimen of niet?

3 - We hebben opdracht 16 van p. 233 gedaan. En het kader van opdracht 17 gelezen. Dit blad is uitgedeeld.

Huiswerk:
Boek, p. 234, oefening 17.
En ook :

Image_fete  Image_Uni_ete